top of page

    Maarjamaa Filharmoonikute orkester asutati dirigent Lilyan Kaivi poolt 2019 aasta 12 juunil, eesmärgiga esitada huvitavat repertuaari ning kanda ette ka vokaalsümfoonilisi teoseid.
     Selle aja jooksul on koos Tartu Maarja Kirikukooriga esitatud mitmeid vokaalsümfoonilisi teoseid, nende hulgas G. Donizetti Messa da Requiem (Eesti esiettekanne), L. Bacalovi „Misa Tango“, M. A. Charpentier Te Deum, C. Saint-Saensi Jõuluoratoorium ning väga nõudlikud teosed keelpilliorkestrile nagu A. Schönbergi „Ferklärte Nacht“, B. Bartoki Divertisment keelpillidele ning P. Tšaikovski Serenaad keelpillidele.


    Maarjamaa Filharmoonikute koor on välja kasvanud Tartu Maarja Kirikukoorist seoses tegevuste ja eesmärkide avardumisega ning muusikaliste ambitsioonide tõusuga.


Loodame pakkude Teile ilusaid ja meeldejäävaid muusikaelamusi igal kontserdil!

MAARJAMAA FILHARMOONIKUTE KOORI ARENGUKAVA 2023 – 2028

SISSEJUHATUS
Maarjamaa Filharmoonikute (MAFIL) koor on välja kasvanud Tartu Maarja Kirikukoorist. Koori repertuaar ulatub barokkmuusikast kuni 21. sajandi teosteni.
Eriline koht on selles eesti heliloojate loomingul ning vokaalsümfoonilistel teostel ning nende tutvustamisel Eestis ja maailmas.
Maarjamaa Filharmoonikute koori arengukava 2023- 2028 on koostatud eesmärgiga kirjeldada kõige olulisemaid lähiaastate eesmärke ja tegevusi ning nende saavutamiseks kavandatud tegevusi. Arengukava on aluseks edasiste iga-aastaste tööplaanide ja eelarvete koostamisel.

MISSIOON
Maarjamaa Filharmoonikute koori missiooniks on koori- ja vokaalsümfoonilise muusika kõrgetasemeline esitamine ja salvestamine.

TULEVIKUPILT
MAFIL koor on aastal 2028 täiskoosseisus tegutsev vähemalt poolprofessionaalne koor, kes on suutnud rakendada oma peamisi tugevusi, milleks on kõrge vokaalne kvaliteet, mitmekülgsus ja universaalsus. Kavavalikutes Eesti heliloojate nii vaimulik kui ilmalik looming, lääne klassikaline repertuaar, nüüdismuusika. Lisaks osalemine ooperites jt lavamuusika töödes ning Eesti muusika esinduskollektiivi staatus, mh uudisteoste tellija ja esmaesitajana.
Eesti publik tunneb koori tegemisi eeskätt omanäoliste kontserdisarjade ja produktsioonide kaudu.
Lisaks kontserttegevusele on olulisel kohal plaadistamine. MAFIL meeskonnas on senisest rohkem ressurssi rahvusvaheliste suhete edendamiseks ning erinevate koostöövõimaluste loomiseks.

MAFIL PÕHIVÄÄRTUSED
Väärtustame professionaalsust. Soovime olla Eesti koorimuusika lipulaev ning kujundada ja kanda edasi selliseid tööpõhimõtteid, mis teevad Maarjamaa Filharmoonikute koori laulja jaoks atraktiivseks (töö)kohaks, kus ennast teostada.

bottom of page